Trí tuệ quản trị là gì?

Chỉ số năng lực quản trị – MQ

 1. Khái niệm: Là năng lực dẫn hướng, kiểm soát, tổ chức, sắp xếp, điều hành các nguồn lực để thực hiện mục tiêu, mong muốn của con người.

Những đối tượng trong quản trị gồm.

 • Con người, lao động
 • Tài sản,
 • Thời gian.
 • Quy trình, quy tắc, quy chuẩn, luật lệ.
 • Những mối quan hệ.
 • Thương hiệu, bí quyết, công nghệ.
 • Yếu tố kiểm soát: Năng lực bao quát, làm chủ những phương tiện, nguồn lực thông qua thu thập, đánh giá, đưa ra những phản hồi nhanh chóng, chính xác.
 • Yếu tố tổ chức sắp xếp: Sắp đặt công việc theo một quy trình cách thức, mô hình phù hợp.
 • Điều hành thực hiện: Phát lệnh đưa ra những quyết định để chỉ huy, chỉ đạo hành động, điều chỉnh.

Người có năng lực quản trị có các đặc điểm:

 • Tính chủ động: Bạn tự chủ, ý thức rõ những hành vi, công việc của mình. Ngay cả bạn không chỉ đạo, kiểm soát được bản thân mình bạn sẽ không có cơ hội dẫn dắt người khác.
 • Định hướng mục tiêu, kế hoạch, dẫn dắt: Bạn biết rõ mục đích, ý nghĩa của mục tiêu cần đến, Bạn không rõ mục đích ý nghĩa của mục tiêu thì ví như kẻ thang lang vô hướng. Không rõ mục tiêu sẽ không xác định được phương tiện, cách thức, nguồn lực, thời gian.
 • Kiểm soát làm chủ mọi nguồn lực, xây dựng được quy trình, hệ thống, quy định, tiêu chuẩn để quản lý: Không kiểm soát được sẽ không điều khiển được mọi việc đi đúng với lộ trình, kế hoạch đã vạch ra. 
 • Năng lực ra quyết định, chỉ đạo thực hiện: Là năng lực phân tích, chọn lựa đưa ra những hành động, chỉ đạo bản thân và những người khác hành động. Thành công hay thất bại chính là kết quả của các quyết định. 
 • Khéo sắp xếp, xoay chuyển, điều phối cho mọi việc hoạt động đúng với kịch bản, quy trình.
 • Đánh giá được nguy cơ, thách thức và có phương án xử lý những nguy cơ thách thức cần vượt qua.
 • Năng lực truyền đạt, hướng dẫn, đào tạo cho người khác, năng lực gây ảnh hưởng và sao bản ra nhiều người cùng tố chất như & hơn bạn.

Các cấp độ năng lực lãnh đạo của John Maxwell

Cấp độ 1: Người khác phải theo bạn vì bạn được phân công vào vị trí lãnh đạo, nếu không được phân công là tự bạn tạo ra vị trí và lo được đời sống vật chất cho người khác. Người khác vì nằm trong hệ thống tổ chức phân công hoặc vì tiền lương mà họ phải theo. Bạn áp đặt người khác phải thực hiện do vị trí và lợi ích bên ngoài bạn nó quyết định. Người khác dù muốn hay không muốn họ phải tuân thủ. Cấp đọ này bạn có kỹ năng, kiến thức, thái độ.

Cấp độ 2: Cao hơn cấp độ 1 là yếu tố có quan hệ, bắt đầu có sự thỏa thuận, có lịch sử tương tác. Người khác theo bạn là sự tự nguyện chấp thuận để bạn chỉ đạo. Cấp độ này đã có sự đấu tranh, bàn bạc, sử dụng bộ não tập thể. Bạn có kỹ năng làm việc nhóm, quy tụ được người khác.

Cấp độ 3: Người khác theo bạn là do bạn có năng suất gương mẫu, nhờ có năng suất cao bạn được đề bạt hoặc lo được cho người khác. Bạn là hình mẫu người khác muốn học tập để đạt được kết quả gống bạn. Cấp độ 3 đã chứng minh năng lực lãnh đạo của bạn được khẳng định bằng kết quả thực tế. Bạn có tầm bao quát cao hơn, biết phân bổ nguồn lực hợp lý, có sự lựa chọn thông minh.

Cấp độ 4: Phát triển con người: Cấp độ này bạn có năng lực đào tạo, huấn luyện, nhân bản sao chép tố chất của bạn cho những người khác để họ đạt được năng lực của người lãnh đạo. Bạn được giải phóng, chuyển giao vị trí cho người khác.

Cấp độ 5: Bạn là lãnh đạo tinh thần cho người khác, người khác theo bạn vì ý chí, nghị lực, sự khiêm nhường. Bạn là hình mẫu để người khác định hướng noi theo tuyệt đối mà không cần điều kiện gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 034.634.3368
Chat Facebook
Gọi điện ngay