Tính cách tự nhiên là gì ?

Tính cách là tập hợp cách thức biểu thị những thói quen, hành vi của con người, được lặp lại theo những quy tắc nhất định, nó diễn ra trong suốt hành trình sống, tính cách có biến đổng nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định. Tính cách vừa có yếu tố cố định vừa có tính biến đổi theo thời gian và môi trường ngoại cảnh.

Câu nói truyền miệng “Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời”cho thấy tính cách con người khá ổn định. Chúng ta cần nhận diện tính cách của mình để biết tận dụng điểm mạnh điểm yếu, biết cách ứng dụng phù hợp vào cuộc sống. Chúng ta được quyền lựa theo chuyển hướng chỉnh sửa.

Trong một số trường hợp xảy ra biến cố lớn về tinh thần hoặc các tai nạn bên ngoài làm tổn thương não bộ, hoặc có bệnh lý về não những tính cách thường ngày có những thay đổi tùy theo mức độ tổn thương. 

Tính cách biểu hiện trong nề nếp sinh hoạt như ăn, ngủ, nghỉ, lao động, tương tác, giao tiếp với các mối  quan hệ xã hội, trong tư duy suy nghĩ, ý chí, tinh thần.

Tính cách có thể chia theo quan sát thì sẽ thấy tính cách bên ngoài và tính cách bên trong.

Tính cách bên ngoài là các biểu hiện hành vi của đối tượng ta quan sát, cảm nhận lắng nghe được.

Tính cách bên trong là những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng diển ra bên trong cơ thể.

 Tính cách phân chia theo kiểm soát có Tính cách thụ động và Tính cách chủ động. Tính cách thụ động là cơ chế tự diễn ra theo chu kỳ thời gian. Tính cách chủ động là tính cách chỉ diễn ra khi có chủ ý của con người.

Tính cách được hình thành khi nào? Đây là câu hỏi khó! Tính cách có trước khi thai nhi hình thành? Trong quá trình hình thành não bộ? Hay sau khi sinh ra do tác động bởi ngoại cảnh?

Thực tế khi một cháu nhỏ ra đời khi lấy dấu vân tay đã xác định được ngay tính cách,tính cách này ổn định cơ bản đi suốt chặng đường đời, các yếu tố ngoại cảnh bên ngoài chỉ chi phối từ 10 đến 12% thay đổi. Như vậy tính cách nó có tính tự nhiên chiếm tỉ trọng cao mức trên 80%(Bằng cách thống kê hành vi tự động vô thức và hành vi chủ động có ý thức mỗi ngày chúng ta sẽ thấy biểu hiện này). Tính cách được hình thành như các bộ phận của cơ thể, nó có tính sao chép gen từ cha mẹ một phần chứ không toàn phần, hoặc từ cha nhiều hơn,hoặc từ mẹ nhiều hơn và có khi chẳng giống cha hoặc giống mẹ (Các mẫu dấu vân tay so sánh của con và cha mẹ của chúng). Câu nói “Cha sinh con, Trời sinh tính” là điểm tôi nghiệm thấy tính cách mỗi người là một tính riêng, không có sự trùng hợp hoàn toàn. Điều này trong mẫu thống kê phản ánh khá rõ. Mỗi người là một thế giới riêng.

  Quá trình hình thành tính cách nhìn từ quan điểm cá nhân của tôi cho rằng nó là quá trình tích lũy, tiến hóa rất lâu từ trong quá khứ đến hiện tại và có biến động thay đổi trong tương lai.

Tìm hiểu trong kiến thức Phật giáo có từ “Chủng tử” là cái nhân mầm cốt lõi xuyên qua nhiều kiếp sống tuân theo quy luật nhân quả do Nghiệp và Duyên tác động chi phối, trong mỗi kiếp sống của con người. 

Tìm hiểu tính cách trong kiến thức tử vi so với kết quả của báo cáo sinh trắc có sự miêu tả tính cách rất trùng hợp, nếu như sinh trắc tập trung sâu miêu tả chi tiết về phản ứng, tư duy, hành động, tiếp thu thì tử vi miêu tả về phản ứng hành vi cư xử ra các quan hệ bên ngoài. Nghiên cứu tính cách trong lá số tử vi để xác định mối quan hệ giữa tính cách và số mệnh.

Tìm hiểu các bộ nhận dạng tính cách khác như MBTi, DiSC cũng cho tôi các nhận xét phong phú làm rõ hơn tính cách trong báo cáo sinh trắc. Các trắc nghiệm đó nó có tính gộp đưa về nhóm người để nhận xét các đặc tính chung, khác với sinh trắc vân tay là nhận xét riêng cho một cá nhân.

Tìm hiểu về bộ não, cơ chế làm việc, xử lý thông tin.

Chúng ta cần xác minh những tính cách nào ?

  1. Cách giao tiếp, tương tác, thiết lập mối quan hệ.
  2. Cách ra quyết định, kết luận.
  3. Cách điều khiển vận động
  4. Cách kiểm soát, quản lý.
  5. Cách tư định hướng, đặt mục tiêu. 
  6. Cách hành động, thao tác.
  7. Cách tiếp thu nhận thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 034.634.3368
Chat Facebook
Gọi điện ngay